Hur tecknar jag kollektivavtal för mitt företag? - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Medlem i Almega Tjänsteförbunden, Svensk Teknik & Designföretagen

Som medlem i Almega Tjänsteförbunden, Svenska Teknik & Designföretagen blir du automatiskt en del av Almega Tjänsteförbunden och bunden av de kollektivavtal som Svenska Teknik & Designföretagen har tecknat avseende allmänna anställningsvillkor och löner. Fackliga parter i dessa avtal är Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Här hittar du information om gällande kollektivavtal för Sveriges Arkitekters medlemmar.

Som medlem är företaget också skyldiga att teckna kollektivavtalade försäkringar Kollektivavtalet försäkrar och ansluta företaget till Trygghetsrådet, TRR.

Fördelar med att företaget är medlem för den anställde

De anställda omfattas bland annat av:

 • Branschanpassade anställningsvillkor
 • Branschanpassade avtal om lönerevision
 • ITP (Industrins och Handelns tilläggspension),
 • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring),
 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada).
 • Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • De anställda får även en möjlighet till fackligt inflytande på arbetsplatsen.

Fördelar med att företaget är medlem i Svensk Teknik & Designföretagen för företaget

 • Branschanpassade anställningsvillkor avseende allmänna villkor och lönerevision
 • Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • Avtalet underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och anställda.
 • Lättare att rekrytera kvalificerad personal.
 • Du får rådgivning och stöd i din roll som arbetsgivare
 • Kostnaden till Trygghetsrådet blir lägre (0,3 % av lönesumman) i jämförelse med om företaget tecknat hängavtal (0,7 % av lönesumman).

Hur blir företaget medlem i Svensk Teknik & Designföretagen och vad är kostnaden?

Företaget blir medlem i Svensk Teknik & Designföretagen genom att kontakt Svensk Teknik & Designföretagen, vilket du gör här

Kostnaderna för medlemskapet är uppdelat i tre huvuddelar; en avgift till Almega Tjänsteförbunden, en bransch avgift till Svenska Teknik& Designföretagen och en avgift till Svenskt Näringsliv. För avgifter och mer info hänvisas till Svensk Teknik & Designföretagens hemsida

Hängavtal

Om du som arbetsgivare inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation kan du istället teckna ett så kallat hängavtal med dina anställdas fackliga organisation (Sveriges Arkitekter)

Vad är ett hängavtal?

Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare, som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation. Genom hängavtalet kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda de standardvillkor som är gällande på arbetsmarknaden och som annars är förbehållna anställda i företag som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation.

Avtalstecknande parter är arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen (Sveriges Arkitekter).

Fördelar med ett hängavtal för den anställde:
Med ett hängavtal omfattas de anställda bland annat av:

 • Branschanpassade anställningsvillkor
 • Branschanpassade avtal om lönerevision
 • ITP (Industrins och Handelns tilläggspension),
 • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring),
 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada).
 • Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • De anställda får även en möjlighet till fackligt inflytande på arbetsplatsen.

Fördelar med ett hängavtal för företaget:

 • Konkurrensneutrala och enhetliga anställningsvillkor för de anställda.
 • Branschanpassade anställningsvillkor avseende allmänna villkor och lönerevision.
 • Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • Avtalet underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och anställda.
 • Lättare att rekrytera kvalificerad personal.

Hur tecknar du hängavtal?

Kontakta oss jurister på Sveriges Arkitekter för att få avtalshandlingarna för underskrift och ytterligare information.

Kostnader för att teckna hängavtal

Att teckna hängavtal är kostnadsfritt. Dock kan kostnaderna för anställda komma att öka i och med att företaget förbinder sig att följa kollektivavtalet, teckna kollektivavtalade försäkringar och ansluta företaget till Trygghetsrådet. Kostnaden till Trygghetsrådet är något högre (0,7 % av lönesumman) för företag som har hängavtal i jämförelse med företag som är medlemmar i Svensk Teknik & Designföretagen (0,3 % av lönesumman) se ovan.

Att tänka på!

Som arbetsgivare kan du behöva råd och stöd i din roll som arbetsgivare. Den hjälpen kan du inte erhålla från den Sveriges Arkitekter då vi är en facklig organisation och därmed företräder vi de anställda och inte dig som arbetsgivare.

För att erhålla den hjälpen rekommenderar vi dig att istället för att teckna hängavtal med oss att bli medlem i Almega, Svensk Teknik och Designföretagen, se ovan

Här hittar du gällande kollektivavtal