Rusta dig med rätt försäkring - Sveriges Arkitekter

Som egen företagare följer visst ansvar, bland annat kan du bli skadeståndsskyldig. Missa inte att rusta dig med bra försäkringar.

Så snart du börjar åta dig uppdrag bör du skaffa dig en bra försäkring. Det är viktigt att du har en konsultansvarsförsäkring. Den täcker den skadeståndsskyldighet du som konsult har enligt branschens standardavtal ABK 09, för eventuella skador du orsakat genom vårdslöshet eller försummelse. Det är också viktigt att ha en kontorsförsäkring.

Företagarservice erbjuder gruppförsäkringen ArkitektFörsäkring. Den ger ett bra grundskydd för den som bedriver arkitektverksamhet och är prisvärd. För att få teckna ArkitektFörsäkringen ska man antingen vara ansluten till Företagarservice eller vara medlem i Sveriges Arkitekter med egen verksamhet som bisyssla.

Ladda ned broschyren om Arkitektförsäkringen