Företagets ekonomi - Sveriges Arkitekter

Koppla greppet om ditt företags grundläggande ekonomi. När du behärskar den kan du lämna över löpande hantering. Och skaffa en bra ekonomisk rådgivare.

Som egenföretagare är det viktigt att du har grepp om företagets ekonomi. Du måste ha klart för dig hur intäkter och kostnader ser ut, hur din likviditet är och vilka skyldigheter du har att lämna in skatter och avgifter.

Förutom att ha tillgång till en bra redovisningsbyrå som kan ta hand om din löpande bokföring och ge dig underlag för bokslut, med mera, behöver du en ekonomisk rådgivare. Den personen kan du finna hos redovisningsbyrån, men det kan också vara en annan, fristående person. Den ekonomiske rådgivaren är din samtalspartner och ditt bollplank i frågor som rör företagets skötsel och utveckling. Du bör därför söka dig en rådgivare som kunskap småföretagarproblematik och särskilt kunskapsproducerande småföretag. Din rådgivare ska du välja på förtroende – pröva gärna och köp kort rådgivning av flera innan du väljer din förtrogne.

Den löpande bokföringen bör du själv behärska. Du ska klara av den själv, annars kan du inte rätt tolka det material du får från din redovisningsbyrå eller revisor. Lär dig därför själv företagets ekonomi från grunden. När du behärskar området kan du med fördel lämna över den löpande hanteringen till din revisor. Då får du mer tid över för att koncentrera dig på det du främst ska göra – bedriva arkitektverksamhet.