FAQ om Sveriges Arkitekters etiska regler - Sveriges Arkitekter

Vem är upphovsman till ett verk?

Enligt upphovsrättslagen är det bara fysiska personer som kan räknas som upphovsmän. Ett företag kan aldrig räknas som upphovsman, men kan få upphovsrätten överlåten till sig av den ursprunglige upphovsmannen, som dock alltid behåller en den ”ideella rätten” som upphovsrätten ger honom/henne.

Det kan vara en eller flera personer som är upphovsmän. Det som krävs för att du ska anses om upphovsman är att du ska haft väsentlig inflytande på verket.

Vad är ett verk?

Det enda egentliga kravet enligt upphovsrättslagen är att verket ska hålla s.k. ”verkshöjd” det vill säga att det ska vara unikt och kunna identifieras som ett eget verk. Några kvalitetskrav finns dock inte. Ett verk kan vara både byggnaden, ritningar, skisser, planer, produkter. Idéer som ”bara” finns i tankar är dock aldrig skyddade, då de ännu inte har skapats.

Om jag får i uppdrag att ta över ett projekt från en kollega på ett annat arkitektkontor, vad ska jag göra för att agera rätt utifrån de Etiska reglerna?

Innan du åtar dig att ta över din kollegas uppdrag ska du personligen kontakta kollegan och informera om att du fått i uppdrag att ta över projektet.
Du ska även se till att det på ritningar mm framgår vem som är ursprungsarkitekt till verket. Vid ett eventuellt offentliggörande av verket ska du även se till att det framgår vem som är ursprungsarkitekt och självklart vem som har bearbetat verket, se Etiska reglerna nr 9, 10 och 11.

Vad innebär det att du efterge din rätt att bli namngiven?

Som upphovsman kan du inte överlåta rätten att bli namngiven, men du har möjlighet att efterge din rätt att bli namngiven det vill säga avstå från att bli namngiven när verket offentliggörs. Det kan bli aktuellt om upphovsmannen inte vill bli förknippad med verket, vilket kan finnas olika anledningar till.

Om jag väljer att föreslå ”egna produkter” i de projekt jag arbetar. Är det ok?

Det är inte ovanligt att arkitekt föreslår sina egna produkter och det kan även vara precis det beställaren önskar, så självklart är det ok att föreslå sina egna produkter. Men för att arkitekten ska uppfylla kravet på ”god yrkessed” får arkitekten inte ta emot ersättning från annan än beställaren utan dennes medgivande. I de fall arkitekten förslår egna produkten ska medgivande därför inhämtas innan produkten föreskrivs, se ABK 09 2:1

Av de Etiska reglerna punkt 6 finns motsvarande skrivning det vill säga att Arkitekten inte ska ta emot ersättning från andra än huvudmannen, såvida inte annat avtalas.