Dela lika på föräldraledigheten - Sveriges Arkitekter

Frågan om hur föräldraledigheten ska fördelas är ofta diskuterad, och tyvärr också full av myter. En vanlig myt är att familjen alltid tjänar på att den med lägre inkomst tar ut större delen av föräldraledigheten. Om du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal så har du rätt till föräldralön, det vill säga ersättning från arbetsgivaren utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut.

Storleken på föräldralönen varierar beroende på vilket kollektivavtal som gäller för just dig, enligt Arkitektavtalet motsvarar föräldralönen cirka 10 procent av lönen under lönetaken (cirka 37 000 kr i månaden) samt cirka 90 procent av lönen över lönetaket i upp till sex månader, beroende på anställningstid.

Saco har tagit fram ett räkneverktyg så att ni kan själva räkna ut de ekonomiska konsekvenserna av hur ni fördelar föräldraledigheten. Kvinnor är mer frånvarande från arbetet i form av längre föräldraledighet, fler vabdagar och mer deltidsarbete än män, vilken resulterar i en sämre löneutveckling. Ett jämnare uttag av föräldraledighet tjänar alla på, och är en bra början för en mer jämställd arbetsmarknad för arkitekter, oavsett sektor.