Avtal inom fastighetsbranschen, FASTIGO - Sveriges Arkitekter