Årsarbetstid - Sveriges Arkitekter

En årstimplan styr hur många timmar du ska jobba varje år. Enligt Sveriges Arkitekters kollektivavtal får den ordinarie veckoarbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka.

På marknaden finns två alternativa årstimplaner, som används av den absoluta majoriteten av de privata arkitektkontoren. De utgår från två olika principer:

  1. Årsarbetstiden varierar något beroende på hur helger infaller under året. Det är den årstimplan som Sveriges Arkitekter rekommenderar. Denna årstimplan utgår inte från fast årsarbetstid utan är en plan som utgår från en konsekvent behandling av ledighet i samband med helger och klämdagar. Det leder till att årsarbetstiden varierar något beroende på hur rörliga helger infaller under veckan.
 Sveriges Arkitekters rekommenderade årstimplan anger vilka dagar som man arbetar heltid, vilka som är halvdagar och vilka som är lediga dagar. Avtal får träffas om omfördelning mellan till exempel vinter- och sommarperioder. Man kan komma överens om kortare veckoarbetstid än 40 timmar (kortare daglig arbetstid än 8 timmar) genom lokala avtal.
    Lediga dagar, förutom lördagar, söndagar och helgdagar, är enligt Sveriges Arkitekters årstimplan midsommarafton, julafton och nyårsafton. Även klämdagar (enstaka dag mellan två lediga dagar) räknas som ledig dag.
    Halva arbetsdagar är trettondagsafton, skärtorsdagen och valborgsmässoafton (om de inte är helt lediga enligt ovan), liksom dag före Kristi Himmelfärds dag, midsommarafton, Alla Helgons dag, julafton och nyårsafton. (Observera att dagen före nationaldagen är hel arbetsdag.)
  2. Årsarbetstiden är fast och varierar inte från år till år. Vissa arkitektföretag tillämpar en äldre variant med fast årsarbetstid och en årstimplan med 1980 timmar. Varje år läggs ett pussel med lediga dagar och klämdagar så att arbetstiden blir 1980 timmar.

Årstimplan är den benämning vi på Sveriges Arkitekter har valt. Vanliga synonymer är årsplan, årsarbetstid, årstimlista och almanacka.

Årstimplaner