Kungsörs kommun - ramavtal - Sveriges Arkitekter

Kungsörs kommun upphandlar arkitekter på ramavtal och gör omotiverade avsteg från ABK 09. Sveriges Arkitekter har framfört synpunkter gällande villkor om försäkring och rätt till uppdragsresultatet. Läs brevet här:

KungörsKommunTeknikSB_brev_170626

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis