Kungälvs kommun handlar upp konsulter för översiktsplanering och detaljplanering - Sveriges Arkitekter

Kungälvs kommun handlar upp konsulter på ramavtal för översiktsplanering och för detaljplanering och gör ett antal omotiverade avsteg från ABK 09. Sveriges Arkitekter har tillskrivit kommunen avseende båda upphandlingarna.

Läs breven här:
Kungälvs kommun ramavtal översiktsplanering brev 23 september 2019
Kungälvs kommun Ramavtal detaljplanering brev 23 september 2019

Kungälvs kommuns svar kan du läsa här:
Svar från Kungälv

Sveriges Arkitekters replik på svaret från Kungälvs kommun:
Kungälv kommun, Sveriges Arkitekters replik på brev, 9 oktober 2019

Kontaktperson: Rita Georgiadis