Kulturarvet i framtidsbygget - Sveriges Arkitekter

Dagens stadsutveckling sker alltmer i befintliga miljöer. Kulturmiljöfrågorna behöver därför bli en självklar del i det dagliga arkitektarbetet. Sveriges Arkitekters akademi för kulturmiljö arrangerade ett halvdagsseminarium på Form/Design Center i Malmö torsdag den 8 november 2018, i syfte att väcka intresse för, och lyfta frågor med bäring både i praktikernas arbete och inom utbildningarna.

Seminariet filmades och kan ses här. Filmen är uppdelad i två.

Block 1, 120 minuter: Principiella aspekter i kulturmiljöprojekt med utgångspunkt i exempel inom inredning, planering, husbyggnad och landskap. Deltar: Matti Klenell, inredningsarkitekt MSA på Matti Klenell Arkitektkontor, om Nationalmuseums nya restaurang, Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA och chef för Fokus Skärholmen, om hur stadsutveckling möter miljonprogrammets kulturarv, Christer Malmström, arkitekt SAR/MSA på LTH om två sätt att närma sig nya tillägg: Skissernas museum och tillbyggnaden till World Maritime Museum samt Katarina Nyström, Trafikverket, om att bygga infrastruktur rakt igenom ett världsarv: E6 i Tanum.

Block 2, 120 minuter: Ett undersökande panelsamtal med representanter från olika aktörer inom utbildning, kulturmiljövård och arkitektur följer upp frågorna i dialog med seminariedeltagarna. Medverkande: Professor Christoffer Harlang, Konstakademin Köpenhamn, arkitekt SAR/MSA Christer Malmström, LTH, antikvarie Kristina Skarvik, Skarvik & Carlsson Byggrådgivning, Krister Olsson, universitetslektor vid Kulturvård, Göteborgs universitet, arkitekt SAR/MSA Kerstin Barup, LTH.

Var finns kompetensen och hur ser kunskapsförsörjningen ut på sikt? Behöver nya disciplinöverskridande samverkansformer utvecklas? Har vi behov av en mer samlad strategi – inom arkitekturområdet, men även inom angränsande fält? Hur kan kulturmiljöaspekterna bli en angelägenhet inte bara för arkitekter, arkitekturhistoriker och antikvarier, utan även för lovgivande myndigheter, fastighetsutvecklare och  branschen i stort? Frågorna är många och brännande aktuella idag när det i så hög grad handlar om att bygga och bygga om i det redan byggda! Martin Rörby, ledamot i akademin, var dagens moderator.