KTH, Kungliga Tekniska Högskolan - Sveriges Arkitekter

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, upphandlar ramavtal för arkitekt- och inredningsarkitekttjänster. Enligt de kommersiella villkoren krävs ett odefinierat ansvar, beställaren tillskriver sig fri nyttjanderätt och kräver att arkitekten ska utverka tillstånd i varje enskilt fall för att få publicera eller på annat sätt använda arbetsresultatet. Läs Sveriges Arkitekters skrivelse här.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Sveriges Arkitekters brev till KTH 2015-10-23

Uppdatering 2015-11-02: Med anledning av publik fråga från Sveriges Arkitekter har KTH gjort vissa revideringar gällande ansvar och nyttjande- och äganderätten, dock inte för kravet att leverantören inte får använda KTH:s namn eller material utan att inhämta skriftligt godkännande.

kth_publik_fråga_och_svar_151026

KTH_publikt_medd_151029

KTHs svar till Sveriges Arkitekter 2015-11-02