Kritikerpriset 2011 - Sveriges Arkitekter

Årets kritikerpris går till Per Wirtén för hans förmåga att med en kombination av personligt tilltal och fakta göra ytterstaden synlig för alla. Fram träder behov av mångfald, av olikheter i stadsbyggnadskaraktärer och av att ta tillvara befintliga resurser.

Genom texterna som juryn läst inför valet av årets kritikerpristagare går det en röd tråd. I prosa och poesi, dagstidningsartiklar och facklitteratur har vi kunnat följa historier om spänningen mellan centrum och periferi. Teman kring utanförskap och bortglömda platser har kompletterats med ett ifrågasättande av stadens gränser, växande och karaktär. Diskussionen är polariserad men det gör den inte mindre givande. I samband med att många stadsomvandlingsprojekt pågår och planeras runt om i Sverige känns ämnet angeläget och högintressant.

Per Wirtén belyser i sin bok ”Där jag kommer ifrån” en dynamisk och avgörande tid i svensk stadsbyggnadshistoria: 1900-talets framväxande förorter. Han tar oss med på en bildningsresa som skickligt vävs samman med en personlig uppväxthistoria och reflektioner kring dagens ytterstadsmiljöer. Vad är en stad? Vem bor där? Hur använder vi den – och inte minst – hur använder vi språket för att benämna och forma vår bild av staden och dess invånare.

Resultatet är odyssé genom tid och rum. Boken behövs som en del i den pågående diskussionen om Stockholms gestaltning men ämnet är lika aktuellt i alla städer med en tilltagande polarisering mellan kärna och utkant.

– Juryns motivering.

Jury

Torsten Hild
Johan Mårtelius
Christoffer Barnekow
Lotte Möller
Torun Hammar