Korttidsarbete efter individuell överenskommelse - Sveriges Arkitekter

Arbetar du hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan du komma överens individuellt om att gå ned i arbetstid och lön. Din arbetsgivare kan erhålla statligt stöd för korttidsarbete under vissa särskilda förutsättningar.

Krävs skriftligt avtal

För det första krävs det att ett skriftligt avtal ingås om detta mellan dig och arbetsgivaren efter det att korttidsarbete aktualiserats hos arbetsgivaren. Det innebär att du själv måste avgöra om du vill delta i åtgärden eller inte. För att det inte ska råda några tvivel om vad som överenskommits måste avtalet vara skriftligt.

Det är inte möjligt att ingå ett avtal om korttidsarbete i förväg, utan först när nedgången i arbetstid blir aktuell. Det är rimligt att komma överens om att eventuellt avtalade pensionsavsättningar inte ska påverkas av korttidsarbetet. Det ska i så fall skrivas in i avtalet.

Avtalet bör även innehålla en kort ömsesidig uppsägningstid om förslagsvis sju dagar. Av avtalet bör dessutom framgå att avtalet omedelbart upphör att gälla för det fall du blir uppsagd eller om du själv säger upp dig. Det bör också tydligt framgå att så snart avtalet upphör att gälla ska de villkor som gäller i den ordinarie anställningen omedelbart åter tillämpas.

Minst 70 procent deltar

För det andra krävs det att minst 70 procent av arbetstagarna inom en driftsenhet deltar i korttidsarbete under den perioden som det statliga stödet ges. Kravet är uppställt för att garantera att åtgärden enbart används av en arbetsgivare när det föreligger ett påtagligt minskat arbetskraftsbehov. Behovet kan givetvis, hos en arbetsgivare som har flera driftsenheter, variera mellan driftsenheterna och därför görs en bedömning för varje driftsenhet för sig.

Samma för alla arbetstagare

För det tredje kräv att den arbetstids- och löneminskning som avtalas är densamma för alla arbetstagare som deltar i åtgärden inom driftsenheten.

Följer fasta nivåer

Slutligen krävs också att den arbetstids- och löneminskning som avtalas är i enlighet med någon av de tre fasta nivåer som beslutats och som kommunicerats från regeringen bland annat genom tabellen nedan.

*Nivå 4, 80 procent arbetstidsminskning (12 % minskad lön) kan endast sökas för maj, juni och juli 2020.

Tjänstedesignbyrån Äventyret har tagit fram en kalkylator för arbetsgivare. Med den kan du räkna på effekten av att använda dig av de nya tillåtna åtgärderna.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.

Ladda ner en mall för ett individuellt avtal.(PDF)