Kopparstaden AB, ramavtal - Sveriges Arkitekter

Kopparstaden AB upphandlar arkitekter för ramavtal och kräver gratisarbete i anbudet samt tillskriver sig full nyttjanderätt till uppdragsresultaten. Sveriges Arkitekter rekommenderar att kravet om gratisarbete utgår och att skrivningarna i ABK 09 ska gälla för nyttjanderätten till uppdragsresultaten.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Läs Sveriges Arkitekters brev till Kopparstaden AB, och även svaret från Kopparstaden och Sveriges Arkitekters replik, nedan.