Kontakta våra förtroendevalda - Sveriges Arkitekter

På varje av de nio arkitekturskolorna finns en lokalordförande och tillsammans med ett presidium utgör de Sveriges Arkitekter Studenternas styrelse. Förutom styrelsen finns andra nationellt förtroendevalda, som verksamhetsrevisor, valberedning och studentrepresentanter i Sveriges Arkitekters akademier och utskott.

Ramarna för vår verksamheten ges av de styrdokument som beskriver hur och med vad vi ska jobba. Vår stadga beskriver hur organisationen drivs och fungerar, Verksamhetsplan sätter riktlinjer för verksamhetsåret 2020,  Verksamhetsprogram beskriver vilka principer, visioner och mål verksamheten bygger på och Den etiska värdegrunden beskriver hur vi vill att stämningen i organisationen ska vara.

Sveriges Arkitekter Studenterna har i år 2019 genomgått en omorganisering som bland annat påverkar hur styrelsen ser ut och hur vi förhåller oss till Sveriges Arkitekter. Läs mer om processen och vad förändringarna innebär här!

Vill du veta något om vår verksamhet eller de projekt vi driver? Kontakta oss! Du kan också kontakta någon av våra förtroendevalda direkt – kontaktuppgifter hittar du här nedanför.