Program Steg 1, 2, 3 - Sveriges Arkitekter

I Sveriges Arkitekters program för professionsutveckling får du som medlem kunskap som gör att du växer i din yrkesroll. De tre fristående stegen ger dig den kunskap och stöd du behöver, oavsett om du jobbar privat eller offentligt, som chef eller medarbetare. Du behöver inte gå ett av stegen för att gå ett annat, även om programmet har en logisk uppbyggnad och ger en successiv stegring av din kompetens.

Programmet vänder sig till alla medlemmar och sedan starten 2003 har fler än tusen medlemmar använt sig av den unika medlemsförmån som programmet innebär.