Kurser - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter ställde under våren 2020 in all kursverksamhet i enighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och restriktioner gällande Covid-19. Under hösten 2020 kommer fysiska kurser hållas igen.

I augusti återupptas redan påbörjade kurser och därefter kommer nya Steg 1 och Steg 2 starta upp. Om läget tillåter kommer även kortkurser erbjudas efterhand. När kursverksamheten återupptas vidtas särskilda åtgärder för att hålla fysiska avstånd, ventilera lokaler och minska risk för smittspridning. Våra kursdeltagares, personals och föreläsares välbefinnande tar vi på stort allvar.

Förtroendet för arkitekten är nu som tidigare högt. Vår kompetens efterfrågas samtidigt som omvärldens trender gör långsiktiga avtryck i vår livsstil och därmed i våra uppdrag. Sveriges Arkitekter följer utvecklingen för att kunna erbjuda orienterande och fördjupande kurser som är relevanta för våra medlemmar. Under hösten 2020 lanseras även en kurs i fastighetsekonomi för planerare där utbildningar hålls på plats hos olika kommuner. Finns tillräckligt stort intresse sätter vi gärna samman andra kurser efter önskemål på ämne eller plats. Kontakta då våra kursansvariga med förslag – mejla till kompetens@arkitekt.se.

En spännande nyhet för våren 2021 är digitala kurser som är under framtagande så du kan kompetensutveckla dig när och var det passar dig.

Information om våra program Steg1, Steg2 och Steg3.