Våra kursers teman svarar mot ett behov i arkitektens roll idag och en efterfrågan där vi ser att det saknas eller finns ett dåligt anpassat utbud för arkitekter. Kursernas längd är ungefär två dagar, beroende på bästa format för innehållet.

Våra första kurser fokuserar på ledarskap och affärskunskap, med utgångspunkt i att stärka företag och organisationer strategiskt. Det som leder till att fler förstår varför man köper arkitektur är gynnsamt för alla arkitekter och leder till att fler får ökat inflytande i fler, roligare och mer väl betalda uppdrag. Dessa första kurser vänder sig till arkitekter som är verksamma i ledande funktioner inom privat eller offentlig verksamhet.

I höst ger vi två kurser:

  • Att leda kreativa idéprocesser
  • Affärskunskap för arkitekter

Vi planerar också för kurser on-demand på de orter och arbetsplatser där de efterfrågas för att öka den geografiska tillgängligheten i vårt utbildningsutbud. Har du behov av en kurs som stärker din egen eller din organisations kompetens? Hör av dig till kursansvarig Elisabet Elfström!


Kurser on demand


För 2017 års kurser har vi inte slagit fast tid eller plats. Istället har vi förberett ett antal kurser som vi arrangerar så fort minst tolv deltagare har anmält sig. Ta chansen att påverka kursutbudet genom att göra en intresseanmälan! 3 oktober är sista dag för anmälan.


Aktuella kurser


10–11/11: Kursen syftar till att ge dig bättre förståelse för ekonomiska samband, företagsekonomi och hur du leder och utvecklar den egna arkitektverksamheten.

24–25/1: Kursen ger dig som arkitekt verktyg för att processleda tidiga skeden, där projektets förutsättningar – koncept och affär – formas.