Våra kursers teman svarar mot ett behov i arkitektens roll idag och en efterfrågan där vi ser att det saknas eller finns ett dåligt anpassat utbud för arkitekter. Kursernas längd är ungefär två dagar, beroende på bästa format för innehållet.

Våra första kurser fokuserar på ledarskap och affärskunskap, med utgångspunkt i att stärka företag och organisationer strategiskt. Det som leder till att fler förstår varför man köper arkitektur är gynnsamt för alla arkitekter och leder till att fler får ökat inflytande i fler, roligare och mer väl betalda uppdrag. Dessa första kurser vänder sig till arkitekter som är verksamma i ledande funktioner inom privat eller offentlig verksamhet.

Vi planerar också för kurser on-demand på de orter och arbetsplatser där de efterfrågas för att öka den geografiska tillgängligheten i vårt utbildningsutbud. Har du behov av en kurs som stärker din egen eller din organisations kompetens? Hör av dig till kursansvarig Elisabet Elfström!