Vad ska du tänka på inför din praktik? - Sveriges Arkitekter
Foto: Malachi Witt/Pixabay

Ställ krav på din praktikplats. Foto: Malachi Witt/Pixabay

Praktik är en del av din utbildning och ska ge dig inblick i arkitektarbetets olika skeden. Det är därför viktigt att du får handledning och ett något vettigt att göra under din praktik. Här är några tips på vad du bör tänka på inför din praktik.

Handledning

 • Du som praktikant ska ha en handledare under hela sin praktiktid. Handledaren behöver inte vara samma person under hela perioden, utan kan skifta när praktikanten får nya arbetsuppgifter.
 • Din handledare ska förse dig med meningsfulla och väl avpassade arbetsuppgifter.
 • Din handledare bör vara erfaren, kunnig och ha tillräckligt med tid för dig.
 • Du bör ha regelbundna möten med din handledare, där olika frågor om arbetssätt och arbetsrutiner tas upp. Om det är något moment som du missat eller inte förstått bör ni diskutera det.

Innehåll

 • Praktik är en del av din utbildning och bör därför ge dig inblick i arkitektarbetets olika skeden.
 • Du bör om möjligt få insyn i närliggande arbetsområden.
 • Du bör följa med handledaren på projekt- och byggmöten samt sammanträden med kunder, brukare och myndigheter.
 • Som praktikant ska du inte behöva vara produktiv hela tiden, utan bör få tillfälle att till inblick i olika arbetsuppgifter och verksamhetsområden.
 • Du bör få delta i kurser, studiebesök med mera på samma sätt som den ordinarie personalen.

Praktisera utomlands

Att jobba utomlands är lärorikt och ger mer än bara arbetslivserfarenhet. Tänk på att svenska lagar inte gäller i andra länder och att det kan finnas andra bestämmelser som påverkar dig som arkitekt. Kontakta alltid Sveriges Arkitekters systerorganisation i respektive land, de finns listade på uia-architectes.org. Viktigast är att du alltid skriver ett avtal med din arbetsgivare.

Lön och avtal

Innan du börjar jobbet ska du och arbetsgivaren vara överens om din lön. Om du inte får ett löneförslag från arbetsgivaren måste du själv komma med ett löneanspråk. Var beredd på att redan under intervjun ange vilken lön du vill ha om arbetsgivaren ställer frågan.

Det är viktigt att få en bra lön från start eftersom det brukar ta tid att få en relevant lön om du går in med för låg lön. Här på arkitekt.se hittar du alltid den senaste lönestatistiken samt rekommenderade lägsta lön för praktik under studietiden eller som nyexaminerad.

Alla kommunala och statliga arbetsgivare och även de flesta privata har kollektivavtal. Med ett sådant räcker det att du får en skriftlig anställningsbekräftelse. Där framgår att det finns avtal, din anställningsform, din lön, arbetstidsmått, tillträdesdag etcetera.

Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att ge dig en sådan anställningsbekräftelse. Saknas kollektivavtal, försök att få ett anställningsavtal som ger dig de förmåner kollektivavtalet skulle ha garanterat. Om arbetsgivaren presenterar ett eget förslag till anställningsavtal bör du kolla att detta innehåll överensstämmer med innehållet på vår blankett. Skriv inte under någonting om du är osäker på villkoren, hör istället av dig till oss för att diskutera avtalet med våra jurister.

Intyg och referenser

När din praktik är slut ska du be om ett skriftligt intyg. Intyget bör innehålla följande:

 • Praktikperiodens längd.
 • Kortfattad beskrivning av verksamheten.
 • Beskrivning av de uppgifter du utfört.
 • Arbetsgivarens omdöme om hur du utfört dina uppgifter.
 • Rekommendation till framtida arbetsgivare.