"Kommunerna som föredöme" - Sveriges Arkitekter

I en artikel i tidskriften PLAN 02/2017 diskuterar Sveriges Arkitekters ordförande Louise Masreliez kommunernas roll utifrån den senaste undersökningen av arkitektkompetens hos kommunerna.

Bland annat berör hon att utan arkitektkompetens i kommunerna riskerar vi att i tider av hög byggtakt och kortsiktiga incitament skapa byggnader av låg arkitektonisk kvalitet och offentliga miljöer som är dåligt planerade.

Läs hela artikeln här