Kommunerna måste prioritera arkitektlöner - Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—27 mar 2017

Sverige bygger bostäder i en takt som inte skådats sedan miljonprogrammets dagar. Trycket är hårt både på arkitektföretagen och kommunernas stadsbyggnadskontor.

För kommunerna handlar det om detaljplaner och bygglov som måste fram på ett rättssäkert sätt med hänsyn tagen både till boendemiljöer och arkitektoniska kvaliteter. Det ställer höga krav på arkitektkompetens. Kommunanställda arkitekter i de överhettade storstadsområdena signalerar att arbetsmängden orsakar stress och leder till både sämre boendekvalitet och samhällsplanering. Att kommunerna behöver anställa fler arkitekter är uppenbart.

Löneutvecklingen för kommunalanställda arkitekter har länge släpat efter i förhållande till de privatanställda. Det har lett till att många kommuner inte har lyckats rekrytera arkitekter till sina organisationer utan istället tvingats anställa bygglovshandläggare utan arkitektkompetens. Risken för kvalitetsförluster i arbetet är överhängande.

Sveriges Arkitekters löneenkät för 2017 visar att löneökningarna för kommunanställda arkitekter, inklusive de som bytt arbetsplats, landade på 3,9 procent i snitt. För privatanställda arkitekter landade den på sex procent. Skillnaden mellan en handläggande arkitekt i kommunal tjänst och en handläggare på ett privat företag är 1 500 kronor i snitt.  Lönerna på kommunerna släpar alltså efter trots det höga rekryteringsbehovet.

Kommunerna prioriterar ofta olika grupper av medarbetare i sina årliga lönerevisioner. Det är dags att de på allvar börjar prioritera arkitekters löner. Om kommunerna inte klarar sitt uppdrag kommer sviterna att hänga med i årtionden och drabba kommande generationer av kommuninnevånare.

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter

Kommentarer

  • Stadsplanerare i Stockholm
    april 4, 2017 — 9:37 f m

    Håller fullständigt med. Som stadsplanerare är man även projektledare för komplicerade juridiska processer som ofta kräver både ett tydligt, utvecklat ledarskap av byggherrar, konsulter och arkitekter, god gestaltningsförmåga och stor kunskap om pbl eftersom många detaljplaner överklagas och prövas i domstol. Lönen motsvarar på inget sätt dessa kompetenskrav. Jag har över 5000 kronor mindre per månad än motsvarande privat anställd vid ett större konsult bolag. Detta blir en summa på ö 60 000 kr mindre per år och över en halv miljon på 10 år, vilket även har en betydande påverkan på pensionen så småningom. Det enda som håller mig kvar är de intressanta arbetsuppgifterna men kan inte stanna kvar någon längre tid. Kommunerna borde höja sina timtaxor så lönerna motsvarar den vinstutveckling byggbolagen får av vårt arbete.

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *