Klimatfrämjande arbete – Architects Declare - Sveriges Arkitekter

Landskapsarkitektkontoret Urbio har tagit initiativ till ett gemensamt aktivitets- och strategiprogram för arbetet i klimatfrämjande syfte. Alla självständiga landskapsarkitektkontor i Sverige som har skrivit under Architects Declare bjuds kontinuerligt in till möten, vilka har ägt rum fortlöpande. Det har bildats flera arbetsgrupper som arbetar vidare med att ta fram olika strategier för kontoren att användas i klimatfrämjande syfte.

I våras genomförde de ett välbesökt webbinarium.