Kasper Salin-priset - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Foto: Åke E:son Lindman

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Priset instiftades 1962 på grundval av en vilande donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin (1856-1919). Det delas ut till själva byggnadsverket och består av en bronsrelief, utformad av arkitekt Bengt Lindroos som fästs på byggnaden. Repliker av priset ges till byggherren och arkitekten.Tidigare Kasper Salin-pristagareTidigare pristagare 1962-2004