Kasper Salin-priset - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Foto: Åke E:son Lindman

Vinnare Kasper Salin-priset 2017: Skissernas museum
Arkitekt: Elding Oscarson
Ur juryns motivering: Tätt samarbete mellan arkitekt och en ambitiös byggherre har resulterat i en precist och noggrant genomförd utbyggnad som stärker kopplingen till museets samlingar och omgivande parkrum.

Läs mer om vinnaren här

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Priset instiftades 1962 på grundval av en vilande donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin (1856-1919). Det delas ut till själva byggnadsverket och består av en bronsrelief, utformad av arkitekt Bengt Lindroos som fästs på byggnaden. Repliker av priset ges till byggherren och arkitekten.

Jurymedlemmar 2017:
Bolle Tham, arkitekt SAR/MSA
Ewa Westermark, arkitekt SAR/MSA
Monica von Schmalensee, arkitekt SAR/MSA
Thomas Sandell, arkitekt SIR/MSA SAR/MSA
Sekreterare: Tove Dumon WallstenTidigare Kasper Salin-pristagareTidigare pristagare 1962-2004