Kasper Salin-priset - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Foto: Åke E:son Lindman

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Priset instiftades 1962 på grundval av en vilande donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin (1856-1919). Det delas ut till själva byggnadsverket och består av en bronsrelief, utformad av arkitekt Bengt Lindroos som fästs på byggnaden. Repliker av priset ges till byggherren och arkitekten.

Jurymedlemmar 2019 är:

Joakim Lyth, arkitekt SAR/MSA
Karin Milles, arkitekt SAR/MSA
Johan Oscarson, arkitekt SAR/MSA
Beate Holmebakk, arkitekt NAL
Sekreterare: Julia Hertzman