Kasper Salin-priset 2009 - Sveriges Arkitekter

Genom en byggemenskap förverkligade de nu boende i huset sina drömmar om ett mer miljömässigt medvetet boende där villans och flerfamiljhusets fördelar kombineras. Bland de boende fanns flera av de ritande arkitekterna.

”Med entusiasm, engagemang och en okonstlad attityd till form har Urbana Villor fördjupat diskussionen om målen för det goda livet med ett boende i gemenskap med sikte på ökad hållbarhet. Med en slags ”charmig slarvighet” är projektet likväl omsorgsfullt genomfört. Därtill i egen regi, med arkitekternas ansvarstagande som inspiration till fortsatt djärvt experimenterande.

Med hållbarhetsperspektivet som utgångspunkt har en ny form av samverkan mellan arkitektur och landskap inletts i detta kvartershus för boende i gemenskap kring odling och grönska. Med detta arbetssätt blir flera arkitektoniska konsekvenser tydliga.

Exteriören mot gården präglas av balkonger för lokal odling, och takterrasser underlättar kontakten mellan lägenheternas inre och den yttre miljön. Både hissen som står i direktkontakt med bostäderna och den utvändiga spiraltrappan minimerar kommunikationsytorna, vilket bidrar till minskad resursanvändning och stärker gårdsfasadens uttryck. Med en öppen bottenvåning och generös plats för cyklar uppmuntras energisnåla transportmedel. Även de stora balkongerna mot gatan speglar en öppenhet för nya arkitektoniska uttryck som utan omsvep vänder bort från det dekorativa.

Lägenheterna utmärks av robusta ytmaterial, omsorgsfulla detaljer och ett djärvt experimenterande med boendet, där rum för vila och hygien kombinerats i dramatiska konstellationer.” – ur juryomdömet.

Kasper Salin 2009 Urbana villor i Malmö

Kasper Salin 2009 Urbana villor i Malmö

Urbana Villor i Malmö

Arkitekt: Brf Urbana Villor genom arkitekt SAR/MSA Cord Siegel och arkitekt MSA Pontus Åqvist Medverkande: arkitekt MAA Ulrika Connheim. Ansvarig landskapsarkitekt: Karin Larsson. Medverkande landskapsarkitekter: Landskapsarkitekt LAR/MSA Niels de Bruin, landskapsarkitekt LAR/MSA Magnus Svensson och Ola Nielsen.
Beställare: Bostadsrättföreningen Urbana Villor.
Entreprenör: Delad entreprenad med 30 entreprenörer.

Nominerad

Lomma bibliotek Jais Nielsen Mats White arkitekter genom arkitekt SAR/MSA Mats White. Beställare var Lomma kommun.

Jury

Gert Wingårdh, arkitekt SAR/MSA
Kari Nissen Brodtkorb, MNAL
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA
Elizabeth Hatz, arkitekt SAR/MSA