Karlstads Bostads AB upphandlar arkitekttjänster på ramavtal - Sveriges Arkitekter