KAN – meeting point for newly arrived architechts - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

KAN Connect 2017 i Stockholm. Foto: Johanna Strömbäck

KAN Connect är ett branschnätverk och mötesplats för nya svenska arkitekter, byggnadsingenjörer och arbetsgivare i branschen. I september 2018 är det äntligen dags igen då Kjellgren Kaminsky, Krook & Tjäder och Sveriges Arkitekter arrangerar möten både i Stockholm och Göteborg.

Finally it’s time for another session of KAN Connect! Kjellgren Kaminsky, Krook & Tjäder and Architects Sweden proudly presents two new sessions – both in Stockholm and Göteborg.

Register here:
25 september – Göteborg
27 september – Stockholm