KAN – meeting point for newly arrived architechts - Sveriges Arkitekter

KAN Connect 2017 i Stockholm. Foto: Johanna Strömbäck

KAN Connect är ett branschnätverk och mötesplats för nya svenska arkitekter, byggnadsingenjörer och arbetsgivare i branschen.