Johanna Gibbons - Sveriges Arkitekter

Johanna Gibbons

Landskapsarkitekt J&L Gibbons LLP

Johanna Gibbons är Landskapsarkitekt och driver sedan 1986 J&L Gibbons LLP i England. Hon är tillsammans med Niel Davidson grundare av den öppna plattformen Landscape Learn, en plattform som knyter ihop forskning, teori och praktik och som möjliggör att kunskap om landskapsarkitektur sprids utanför en initierad kår. Gibbons är även Honorary Research Fellow på Birkbeck, University of London och involverad som core research partner i ett antal forskningsprojekt bland annat vid Kings College i London.

J&L Gibbons landskapsarkitekter arbetar med ett brett spektrum av projekt som sträcker sig från kulturarv till grön infrastruktur, stadsförnyelse och en hälsosam stadsutveckling och livsmiljö. Arbetssättet bygger på samarbeten med olika parter och inspiration hämtas ofta från landskapets historia och de förhållanden som över tid givit karaktär till en plats. Projekten har ofta ett stort socialt engagemang, och placerar människan i fokus vid stadsutveckling.

På Arkitekturgalan kommer Johanna Gibbons att berätta både om den egna praktiken och viktiga samarbeten inom de projekt de driver, samt om hur plattformen Landscape Learn kan agera bas för en bredare förståelse för de värden som finns i de miljöer som omger oss och hur de kan utvecklas genom arkitektur.

Läs mer på www.jlg-london.com