Jag har just startat ett aktiebolag. Vad behöver jag för försäkringsskydd? - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter har en Arkitektförsäkring som kan tecknas av medlem som är företagare och som har sitt företag anslutet till Företagarservice och medlem som har företag som sidoverksamhet/bisyssla. Försäkringen omfattar bland annat en konsultansvarsförsäkring, kontorsförsäkring och en ansvarsförsäkring. Vi rekommenderar alla våra medlemmar som har företag att teckna en försäkring. Ansökan och mer information hittar du här.