Italiensk Modernism - Sveriges Arkitekter

 

Sommaren 2019 genomförde jag en resa runt ett antal italienska städer för att studera italiensk modernistisk arkitektur. Min resa började i Vicenza och tog slut i Milano, med besök i ett antal italienska städer däremellan. Jag var intresserad bland annat av hur de italienska modernistiska arkitekterna påverkades av att verka inom ett totalitärt samhälle som fascismen. Detta samtidigt som de tyska modernisterna totalt trycktes ned av nazisterna i samtidens Tyskland. Min tes var att fascisterna i motsats till nazisterna bejakade modernismen och lät den bli deras uttryck. Denna tes visade sig under resan vara en klar förenkling av historiens komplexitet, och som så ofta förr kände jag att det gick mindre och mindre att dra några så generella slutsatser ju mer jag fördjupade mig.
Istället överraskades jag av att det som snarare karaktäriserade den italienska arkitekturen under fascismens styre var en mångfald av stilar, som alla mer eller mindre tolererades av regimen, men som var och en tävlade om att bli regimens “favoritstil”. Visst finns det gemensamma uttryck, såsom monumentaliteten, storslagenheten och de “tidlösa” materialen i hög kvalitet, men det är ändå inte särskilt enhetligt enligt min mening.
Jag vill också påpeka att jag fullt tar avstånd från italiens fascistiska regim,
och vad den fachistiska ideologin står för.

Läs mer om Olof Duus resa till Italien Duus_reserapport_Italiensk Modernism_2019  En resa i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.