Ingen överenskommelse om ändrad LAS - Sveriges Arkitekter

Förhandlingarna mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv har strandat. Parterna var tvungna att komma överens före den första oktober under hot om lagstiftning om de inte kom överens. De nådde inte ända fram och nu är det upp till politikerna att fatta beslut om ändringar i anställningstryggheten.

– Det är tråkigt att parterna inte lyckades komma överens. Nu är det upp till lagstiftarna att se till att anställningstryggheten inte försämras, säger Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling.

Förändringar genom kollektivavtal är det enda långsiktigt hållbara alternativet för att förbättra anställningstryggheten och flexibiliteten på alla delar av arbetsmarknaden. Det menar PTK, som har företrätt bland annat Sveriges Arkitekter i förhandlingarna. PTK anser att en överenskommelse mellan parterna om hur relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare ska se ut i framtiden är nödvändig.

– Viljan att träffa ett avtal har varit mycket stark bland alla parter och stor kraft har lagts på att arbeta fram förslag som är bra för anställda, arbetsgivare och för samhället. En av våra föresatser var att förhandla ända in i kaklet. Det har vi gjort och det är vi stolta över, säger Martin Linder, PTK:s ordförande.

Bakgrunden till att parterna nu har förhandlat så intensivt är utredningen En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30 som presenterades tidigare i år. Den föreslår kraftiga försämringar i anställningstryggheten för dig som arbetstagare. Utredningen tillsattes av regeringen efter Centerns och Liberalernas krav på att ”arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar”. Utredningen har fått kraftig kritik från fackligt håll. Så här sa till exempel Sveriges Arkitekters samhällspolitisk chef Margareta Wilhelmsson:

– Nu kan vi konstatera att utredningen har lyckats med att ge företagen flexibilitet men misslyckats kapitalt med att skydda arbetstagaren. Utredningens förslag skulle, om de tillåts bli verklighet, kraftigt försämra människors anställningstrygghet, öka godtyckligheten vid uppsägningar och minska rättssäkerheten.

PTK menar också att nuvarande regelverk i grunden fungerar väl och står rustat för att bland annat hantera den period av omställning på arbetsmarknaden som Sverige står inför.

– Det är viktigt att påminna sig om vi redan i dag har kollektivavtal som fungerar bra. Det finns alltså ingen anledning att från politiskt håll snabbt och utan förankring med de organisationer som står närmast företagen och de anställda driva igenom stora förändringar som ändrar spelreglerna på arbetsmarknaden, säger Martin Linder.