Imagine Open: Delade fjärdepriser - Sveriges Arkitekter

Berika Skåne – för ett friskare liv

berikaskane

Delat fjärde pris, 25.000 kr. Förslagsställare: Laura Bergman, Ida Ekman, David Flygar, Emma Nilsson & Elias Södersten

Ur juryns utlåtande
En övertygande idé med en tydlig platsspecifik gestaltning. Berika Skåne tar sin utgångspunkt i människors ohälsa och bristande tillgång på lättillgängliga platser för rekreation. Genom att tillföra skog på olika platser i Skåne skapas nya värden och befintliga kvaliteter förstärks. Skånes landsbygd med sina karaktäristiska Skånelängor som ofta ligger placerade vid en dunge i åkerns utkant, tolkas om i större skala där de mindre orterna bäddas in i grönska. Genom att plantera träd i korridorer som binder ihop befintliga grönområden tillförs promenadstråk där det råder brist på allemansrättslig mark.

Hela förslaget


 

Människan och havet

manniskanohavet

Delat fjärde pris, 25.000 kr. Förslagsställare: Anna Nystedt & Lisa Rönnols
Ur juryns utlåtande
Ett vackert presenterat, intressant och fantasifullt förslag. I Skåne sker ingen nämnvärd landhöjning vilket innebär att höjda vattennivåer är en av regionens viktigaste samhällsutmaningar. Som svar på utmaningen tecknar Människan och havet en strategi som rör sig mellan stad och land. Det spänner från storskaliga grepp inne i tätorten via mjukare vågbrytare till medveten reträtt där den oexploaterade landsbygden tar vid.

Hela förslaget


 

Farstubron

farstubron

Delat fjärde pris, 25.000 kr. Förslagsställare: Björn Bondesson

Ur juryns utlåtande
Ett av flera tävlingsbidrag som tecknar Öresundsbron som en barriär. I dagens Öresund upplever många bron som ett hinder för framkomlighet istället för som tidigare en stark symbol för öppna gränser och brobyggande mellan länder.

Hela förslaget


 

Gränslandet

granslandet

Delat fjärde pris, 25.000 kr. Förslagsställare: Karolina Nilsson och Hanna Johansson, White Arkitekter

Ur juryns utlåtande
Ett av flera förslag som gestaltar Öresundsbron som en barriär och ett ingenmansland, men också som platsen där det byggs. I det grafiskt eleganta bidraget Gränslandet blir zonen mellan länderna inte bara ett utsatt läger utan även en plats där ett nytt sätt att leva tar form. Den naivistiska och vackert detaljerade presentationen berättar om bebyggelsen som en självväxande organism.

Hela förslaget


 

Back on track

backontrack

Delat fjärde pris, 25.000 kr. Förslagsställare: Frida Pärli, Hanna Wright, Mathilda Rusman och Matteus Grudziecki

Ur juryns utlåtande
Idag är det svårt att ta sig till vissa av Skånes grönområden utan bil. Back on track gör hela regionen mer tillgänglig utifrån behovet av tillgång till naturområden. Bidraget vänder sig främst till stadsbefolkningen men det aktiverar landsbygden och brygger över de skarpa gränserna mellan stad och land. Genom enkla grepp synliggörs och förstärks existerande kvaliteter i orterna och regionen.

Hela förslaget

Tillbaka