IFLA World Congress i Oslo - Sveriges Arkitekter

1516 personer deltog i årets IFLA-kongress som gick av stapeln i Oslo 18-19 september. Temat var Common Grounds, vilket har sitt ursprung i de offentliga rum och strukturer som landskapsarkitekter arbetar med.

Klimatfrågan fick stort utrymme och flera framföranden uppmanade landskapsarkitekter att ta mer plats, då kåren har mycket viktiga kompetenser gällande lösningar på klimatkrisen. För att vidare stötta och inspirera landskapsarkitekter deklarerade IFLA World en Climate and Biodiversity Crisis, där alla medlemsländer med en gemensam Action Plan ska skapa globalt partnerskap, uppmuntra till handling och förbereda nästa generations landskapsarkitekter.

https://www.ifla2019.com
https://www.iflaworld.com/newsblog/ifla-declares-a-climate-and-biodiversity-emergency