IFLA WC2021 - Virtually everywhere! Landscape and the power of the many - Sveriges Arkitekter

Varje år anordnar IFLA (International Federation of Landscape Architects) ett världsråd (World Council) och en världskongress (World Congress) för alla världens landskapsarkitekter.

År 2021 kommer Sverige stå värd för första gången – dessutom i ett unikt bilateralt samarbete med Kenya. Temat för kongressen är Virtually everywhere! Landscape and the power of the many.

På grund av ekonomiska och politiska hinder har deltagare från olika delar av världen haft svårt att medverka på de senaste årens IFLA WC. Samtidigt har länder där professionen redan är stark dominerat som värdland. IFLA WC 2021 vill öppna upp de politiska och ekonomiska gränser som fortfarande står iväg för en jämlik och demokratisk global utveckling. Genom att evenemanget sker på två platser i världen, samtidigt som en liveström sänder ut utvalda föreläsningar och diskussioner, ökar vi möjligheterna att lära oss av varandra genom vår unika kunskap och erfarenhet.

Förra året hölls IFLA World Council i Singapore. Där röstades Sverige och Kenyas gemensamma bidrag igenom. Till projektpresentationen tog planeringsgruppen fram en film som sammanfattar syftet och ansatsen för projektet:

Läs mer om IFLA:s arbete

Vad händer nu?

IFLA WC2021 kommer att genomföras i september 2021. En planeringsgrupp har ansvar för att starta igång projektet. Under 2019 kommer planeringsgruppen initiera projekt- och arbetsgrupper som kommer bilda den organisatoriska stommen för projektet. Vi letar därför efter medlemmar, organisationer och företag som vill engagera sig tidigt i processen. Det kan handla om exempelvis ansvar för konferensens innehåll, externa samarbeten, finansiering och kommunikation.

IFLA WC2021 kommer officiellt presenteras i samband med IFLA WC2019 i Oslo i höst. I samband med presentationen kommer en extern hemsida att lanseras tillsammans med den grafiska profilen för projektet.

Läs mer om årets kongress på ifla2019.com