IFLA Europe generalförsamling 2018 - Sveriges Arkitekter

Under hösten genomfördes IFLA:s europeiska nätverks generalförsamling i Greenwich, London. Värd var brittiska Landscape Institute. Mötet inleddes med en Pecha Kucha, där varje deltagare tolkade ett tema. I år var temat ”Valuing landscape, connecting people, place and nature”. Presentationerna kommer att läggas upp på IFLA:s hemsida under hösten.

Under mötet togs en gemensam resolution kring klimatutmaningar fram. Samtliga medlemsländer skrev på dokumentet som syftar till att lyfta landskapet som en arena för lösningen på klimatutmaningarna. Vi uppmanar även Europarådet, EU och EU:s medlemsstater att främja ett holistiskt arbete som utgår från landskapet för att skapa nya möjligheter att lösa nuvarande och framtida utmaningar på området.

Under 2018 har IFLA Europe tagit fram en digital utställning och en katalog med europeisk landskapsarkitektur. Sverige representeras med Rådhusparken i Umeå, Kristineberg och Hornsbergs strandparker i Stockholm, samt Strandskogen Arninge-Ullna. Katalogen finns att ladda ner på nätet och kommer även visas i samband med Seminariestafetten senare i höst.

Nästa generalförsamling kommer att genomföras i Istanbul på hösten 2019.