Arkitekturfrukost: Hur ska kommunerna skapa en innovativ stadsutveckling? - Sveriges Arkitekter

Utmaningarna inom miljö, boende och integration utmanar kommunernas kompetens. I Stockholm, Göteborg, Malmö och Borås byggs nu särskilda innovationsplattformar för att utveckla nya arbetssätt.

Vi bjöd in en panel för att diskutera vilka kommunernas redskap för innovation är och vilken roll den fysiska planeringen har: Vinnovas Nina Widmark diskuterade med SKL:s Anna Bie Agerberg, Jessica Algehed, vd Urban Innovation och Joakim Granit, vd på Färgfabriken. Samtalet modererades av Per Haupt, stadsarkitekt i Eskilstuna.

Jessica Algeheds presentation

Nina Widmarks, Vinnova, presentation


Se paneldiskussionen i efterhand ca 45 minuter