Höjd avgift till a-kassan - Sveriges Arkitekter

Medlemsavgiften i Akademikernas a-kassa höjs från och med 1 oktober 2020 från 110 kr i månaden till 140 kronor i månaden.

Orsaken till avgiftshöjningen är de förbättrade villkor i försäkringen, som regeringen och samarbetspartierna genomförde i mars, för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Dagpenningtaket höjdes då från 910 kr till 1 200 kr. När många av a-kassans arbetslösa medlemmar får mer, behöver a-kassorna ta in en högre avgift som delfinansierar statens kostnader.

Höjningen av dagpenningtaket är tidsbegränsad till den 3 januari. Skulle taket återgå till 910 kr kommer kostnaderna för Akademikernas a-kassa att minska och avgiften kan då sänkas.

Att vara medlem i Akademikernas a-kassa är en förutsättning för att kunna få ersättning från Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring.

Läs mer på akademikernasakassa.se