Ernst Hawermans stipendiefond - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

”Fonden har till ändamål att främja arkitekt­studerandes vid svensk teknisk högskola studier och forskning inom arkitektur och stadsbyggnad utom Sverige. Endast personer födda i Sverige och som är svenska med­borgare skall komma ifråga vid valet av stipendiater.”

Sökande ska studera vid CTH, KTH eller LTH. Personbevis utvisande nationalitet och födelseort eller kopia på giltigt svenskt pass, ska bifogas ansökan. I ansökan ska utlandsvistelsens syfte och upplägg redovisas, liksom uppskattade kostnader. Sökande ska vara aktivt studerande och ska styrka detta genom utdrag ur Ladok vt 2019 eller med annat motsvarande intyg. Ansökan ska vara Sveriges Arkitekters kansli tillhanda senast den 4 mars 2019, kl 12.00 och skickas till hawermans2019@arkitekt.se.

Hämta och fyll i ansökningsblankett

Upplysningar om fonden kan fås av Rolf Carlquist tel: 08-505 577 00.

Styrelse Ernst Hawermans stipendiefond
Tua Franklin, arkitekt SAR/MSA
Erik von Matern, arkitekt SAR/MSA
Lena Fagle, arkitekt SAR/MSAReserapporter 2018
Reserapporter 2015–2016