Ernst Hawermans stipendiefond - Sveriges Arkitekter

Läs 2019 års reseberättelse av Linda Sköneskog och Anna Virén.

Nu kan du som studerar vid CTH, KTH eller LTH söka medel ur Ernst Hawermans stipendiefond. Fonden delar varje år ut resestipendier till arkitektstudenter för att studera arkitektur och stadsbyggnad utanför Sverige. Efter resan ska stipendiaten berätta om sina upplevelser genom att skriva en rapport som presenteras här på arkitekt.se.

Ur fondens stadgar:

Fonden har till ändamål att främja arkitekt­studerandes vid svensk teknisk högskola studier och forskning inom arkitektur och stadsbyggnad utom Sverige. Endast personer födda i Sverige och som är svenska med­borgare skall komma ifråga vid valet av stipendiater.

Sökande ska studera vid CTH, KTH eller LTH. Personbevis utvisande nationalitet och födelseort eller kopia på giltigt svenskt pass, ska bifogas ansökan. I ansökan ska utlandsvistelsens syfte och upplägg redovisas, liksom uppskattade kostnader.

Sökande ska vara aktivt studerande och ska styrka detta genom utdrag ur Ladok eller med annat motsvarande intyg. Ansökan är stängd för i år och öppnar i början av 2021 nästa gång.

Upplysningar om fonden kan fås av Rolf Carlquist på mejl rolf.carlquist@arkitekt.se eller telefon 08-505 577 00.

Styrelse Ernst Hawermans stipendiefond
Tua Franklin, arkitekt SAR/MSA
Erik von Matern, arkitekt SAR/MSA
Lena Fagle, arkitekt SAR/MSAReserapporter 2018
Reserapporter 2015–2016