Ernst Hawermans stipendiefond - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Stipendiefonden delar varje år ut resestipendier till arkitektstudenter för att studera arkitektur och stadsbyggnad utanför Sverige.

I reglerna för fonden sägs att den ”har till ändamål att främja arkitektstuderandes vid svensk teknisk högskola studier och forskning inom arkitektur och stadsbyggnad utom Sverige. Endast personer födda i Sverige och som är svenska medborgare ska komma ifråga vid valet av stipendiat.”

En arkitektstuderande som är inskriven vid en utbildningslinje som leder till arkitektexamen vid CTH, LTH och KTH har rätt att söka. Det ska styrkas genom utdrag ur Ladok aktuell vårtermin eller med motsvarande intyg.

Stadgarna anger att stipendiaten ska återrapportera om sin resa genom en reserapport som presenteras på arkitekt.se.

Personbevis för studier utvisande nationalitet och födelseort eller kopia på giltigt svenskt pass ska bifogas ansökan. Beställ på www.skatteverket.se. Du kan också ringa 020-567 000, direktval 1117, och ange ditt personnummer.

Ansökningsblankett Hawerman – ifyllningsbar 

Ansökan ska vara Sveriges Arkitekters kansli tillhanda senast den 10 mars 2017, kl 12.00 och skickas till hawermans2017@arkitekt.se

I ansökan ska projektets syfte och upplägg anges, liksom bedömda kostnader.


Styrelse Ernst Hawermans stipendiefond
Margit Webjörn, arkitekt SAR/MSA, ordförande
Erik von Matern, arkitekt SAR/MSA
Lena Fagle, arkitekt SAR/MSAReserapporter 2015–2016