Härryda kommuns ramavtalsupphandling av arkitekttjänster - Sveriges Arkitekter

Härryda kommun genomför ramavtalsupphandling av arkitekttjänster. Kommunen gör flera omotiverade avsteg från ABK 09. Läs Sveriges Arkitekters skrivelse till kommunen här: Härryda kommun 180827

Uppdatering 20180830: Härryda kommun har hörsammat synpunkter framförda från Sveriges Arkitekter och har publicerat följande ändringar i upphandlingsdokumenten som du kan läsa här: Härryda kommuns revideringar 180830

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgidadis