Halvårsrapport 2016 - Sveriges Arkitekter
Halvårsrapporten som utkom den 1 februari 2016 innehåller siffror och ekonomiska analyser kring arkitektmarknaden. Den ger också en kort genomgång av utredningar och politiska förslag som påverkar arkitekternas spelplan. Vi pekar på de möjligheter regeringens satsning på tjänsteexport innebär och hur man som företagare kan agera kring den pågående internationaliseringen.

Rapporten visar att efterfrågan på arkitekter är fortsatt stark i och med de parallella stimulanserna som finns på bostads- och infrastruktursidan. Under 2016 saktar dock tillväxttakten för bostadsinvesteringarna in, bland annat på grund av amorteringskravet. Vi rekommenderar därför företagen att se strategiskt på utvecklingen och bredda sin marknad.

Några nyckeltal:
Omsättning, hela arkitektbranschen, 2014: 8,1 miljarder kr
Rörelsemarginal (före avskrivningar): 9,5%
Antal anställda: 7 400
Arbetslöshet, januari 2016: 0,8%

omslag halvårsrapport2016

Ladda ned halvårsrapporten:
Halvårsrapport 2016


Trendspaning om arkitektens spelplan