Halmstads kommun ramavtal - Sveriges Arkitekter

Halmstads kommun har i dag den 28 augusti per brev återkommit och meddelat att kommunen inte kan svara på frågor om upphandlingsunderlaget utanför systemet under pågående upphandling med motiveringen att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar och hänvisar till TendSign. Texten i brev till Halmstads kommun daterat den 18 augusti har därför skickats in till TendSign ”Fråga och Svar angående upphandlingen”. Se kommunens svar och meddelande till TendSign nedan.

Svar_170823_från_Halmstads_kommun_mottaget_170828
Halmstads_Kommun_Fråga_och_Svar_till_TendSign_170828

Halmstads kommun upphandlar tekniska konsulter på ramavtal. I villkoren för de uppdrag som avses avropas under ramavtalsperioden görs flera omotiverade avsteg från ABK 09. Det mest anmärkningsvärda är att beställaren kräver att konsulten påtar sig en obegränsad skadeståndsskyldighet.

Läs Sveriges Arkitekters synpunkter på villkoren här

Halmstads kommun ändrar inte sina villkor, se publicerat svar i TendSign här:

Halmstads_kommun_svar_170830

Kontaktperson på Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis