Hållbarhetsrådet - Sveriges Arkitekter

Råd med huvudsaklig uppgift att vara stöd till styrelsens arbete med hållbarhetsfrågorna enligt verksamhetsprogrammet 2019-2020.