Hållbarhet och samarbete tema för årets gala - Sveriges Arkitekter
Tove Dumon Wallsten, projektledare för Arkitekturgalan 2020

Tove Dumon Wallsten, projektledare för Arkitekturgalan 2020.

Den 10 mars är det dags för årets Arkitekturgala. Under en inspirerande dag belyses såväl global som lokal arkitektur. På kvällen blir det fest då Sveriges bästa arkitektur prisas.

Temat för årets gala bygger vidare på förra årets tankar om återanvändning och hållbarhet. ”Co-create” syftar på att tillsammans med andra kan arkitekter komma längre.

– I omställningen till det hållbara samhället är arkitekten en ledande expert men står inte ensam. Kåren behöver goda samarbeten och ställa de rätta frågorna, men inte omedelbart ge svaren – de finner vi tillsammans, säger galans projektledare Tove Dumon Wallsten.

En inspirationsdag

Arkitekturgalan är, liksom tidigare, uppdelad i en fullmatad dag med inspiratörer och en kväll med prisutdelningar och fest. Men i år vänder sig dagsprogrammet tydligare till Sveriges Arkitekters medlemmar.

– Jag hoppas att medlemmarna ska se galan som en inspirationsdag där alla delar av kåren möts. Fokus ligger på arkitektur i alla dess former. Allt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

På kvällen ändrar galan karaktär och fokus ligger på hela branschen.

– Då delar vi ut priser till projekt som är gjorda av arkitekter tillsammans med en byggherre.

Både svenska och utländska talare Tove Dumon Wallsten har lett arbetet med att ta fram årets program med ambitionen att det ska finnas något för alla delar av arkitektkåren.

– Vi har lagt stor möda vid att skapa programpunkter som kan vara intressanta för alla, med både utlandsbaserade och inhemska talare. Genom en bredd på presenterade projekt och geografisk spridning vill vi ge verktyg och inspiration från såväl stad som landsbygd. Flera av årets talare är inte själva arkitekter men har mycket att berätta som kåren kan inspireras och lära sig av.

Ett exempel är Nils Phillips som talar under rubriken ”Bygden som äger”. Han är ordförande i medlemsföreningen Röstånga utvecklings AB i orten Röstånga i Skåne. Föreningen bildades då skolan hotades av nedläggning. Samtidigt var det svårt att få lån eller investeringsstöd för att köpa hus i byn och den hotades av avfolkning.

Motivera till nytänkande

Nils Phillips såg en lösning genom att bilda ett gemensamt fastighetsbolag, där nästan hälften av medborgarna är delägare idag. Bolaget investerar i tomma eller nedgångna fastigheter, renoverar, hyr ut och återinvesterar i bygden. Nils Phillips berättar om bolagets utveckling, utmaningar och möjligheter på landsbygden.

– Röstånga står för ett inspirerande exempel på stadsutveckling på landsbygden som kan motivera till nytänkande och fler liknande projekt framöver, säger Tove Dumon Wallsten.


Se hela programmet

Arkitekturgalan.se hittar du program, biljetter och mer information om årets Arkitekturgala.