Halland - Sveriges Arkitekter
Arkitekt: Jörgen Michelsen Fotograf: Johan Thein

Arkitekt: Jörgen Michelsen Fotograf: Johan Thein

Välkommen till Sveriges Arkitekter Halland

Du är välkommen att aktivt delta i någon av arbetsgrupperna, som arbetar med utbildning/studieresor, information och annat.

Kontakta vår ordförande Heidi Norrström eller  Lars Nilsson.

Nedan hittar du våra protokoll från tidigare årsmöten.