Halland - Sveriges Arkitekter
Arkitekt: Jörgen Michelsen Fotograf: Johan Thein

Arkitekt: Jörgen Michelsen Fotograf: Johan Thein

 

Välkommen till Sveriges Arkitekter Halland! Du är välkommen att aktivt delta i någon av arbetsgrupperna, som arbetar med utbildning/studieresor, information och annat som till exempel gemensam lunch första torsdagen i varje månad i Halmstad på Broktorpsgården, Kyrkogatan 2.

Kontakta vår ordförande Heidi Norrström eller  Lars Nilsson.

Nedan hittar du våra protokoll från tidigare årsmöten.


Vår verksamhet 2017Vår verksamhet, tidigare år


Sveriges Arkitekter Halland höll årsmöte onsdagen den 13 april 2016 kl. 20.0 i Pio Matsal & Bar i Halmstad.

Sveriges Arkitekter Halland hade årsmöte tisdagen den 31 mars på Gästis i Varberg, Borgmästaregatan 1. Vi träffades kl 18.30 för en visning av detta unika hotell och avnjöt en härlig buffé före själva årsmötet. Protokoll Årsmöte2015