Gunilla Kronvall - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Verksamhetsledare Skåne
gunilla.kronvall@arkitekt.se
Tel +46(0)766 477 700

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Besöksadress: Lilla Torg 9, Malmö