Guldstolen 2007 - Sveriges Arkitekter
BIN papperskorg.

BIN papperskorg.

 

BIN både illustrerar och kommunicerar problematiken med sopor i dagens samhälle. Ju mer den fylls desto mer sväller dess kropp.

Bin är en lyckad kombination av funktion, pedagogik, humor och estetik. Design och produktionsteknik är genomarbetade, finishen är perfekt och den skulpturala formen är en estetisk tillgång i de miljöer där den placeras.

– Juryns motivering

BIN papperskorg

Formgivare: Front genom Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken, Anna Lindgren och Katja Sävström.
Producent: Materia.

Jury

Anna von Schewen, arkitekt SIR/MSA
Jonas Lindvall, arkitekt SIR/MSA
Lisa Mannheimer, arkitekt SIR/MSA
Kerstin Wickman
Eva Dahlin