GLAPPET.2 - Allt går åt helvete, och vi jobbar på som vanligt. - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Skånes samtalsserie GLAPPET är ett prestigelöst försök att sammanföra forskning och praktik, att skapa ramar för ett djuplodande möte mellan dessa. Ingången till samtalen är olika komplexa och aktuella frågor vi alla behöver förhålla oss till. Vår förhoppning är att sådana samtal kan var ett sätt att röra sig i – och kanske krympa – glappet mellan forskning och praktik.

GLAPPET.2 – Allt går åt helvete, och vi jobbar på som vanligt.

26 november, 11:30 – 14:00 på Form/Design Center i Malmö

Om den senaste IPCC-rapporten och arkitekten som den tvångsmässiga framtidsoptimisten. Kan våra utopier bli verktyg som utforska vad som skulle kunna vara annorlunda, vad vi kan offra, vilka beteenden som går att förändra med arkitektur.

Anmälan på: https://www.arkitekt.se/anmalan-till-glappet-arkitektursamtal-samtal-i-granslandet-mellan-forskning-och-praktik/

Samtalspartners:

Katarina Rundgren

Arkitekt med egen verksamhet i Testbedstudio arkitekter och ledamot i Sveriges Arkitekter Skånes styrelse. Hon medverkar regelbundet i Tidskriften Arkitektur som skribent och kritiker, deltar ofta i eller moderar samtal och seminarier och tycker det är viktigt att ständigt diskutera och sätta människans byggande och boende i perspektiv. 

Fredrik Torisson

Arkitekt och forskare, disputerade på LTH 2017 med avhandlingen i arkitekturteori: Utopology: A Re-Interrogation of the Utopian in Architecture. För närvarande genomför han post-doc studier vid KADK & Köpenhamns Universitet vid the Privacy Centre

Tullia Jack

Doktorand i sociologi vid Lunds Universitet, forskar och undervisar inom hållbarhet, sociala praktiker och konsumtion samt kollektivt handlande i samhället.