Gävle–Dala - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter, lokalavdelningen Gävle–Dala förkortas enligt beslut vid föreningens bildande till SAGDA. Det är en av Sveriges Arkitekters 15 lokalföreningar. Föreningen vill genom sin verksamhet främja förbundets syften och vara en sammanhållande länk mellan arkitekter och planerare av olika slag inom regionen Gävleborgs och Dalarnas län. Bland flera olika mål vill vi betona vikten av att lyfta fram arkitekters kompetenser och kunnande.