Framtidens Arkitekter - Sveriges Arkitekter

Studenternas styrelse 2020. Assar Ekander Swanberg, Linnea Nilsson, Moa Lindström, Linnéa Hanell, Linnea Nilsson och Aida Davallou

Vi i styrelsen har ställt oss frågan; vem är framtidens arkitekt? 

Vi vet att vi måste lära oss av varandra för att vi ska kunna förstå hur vi kan stötta varandra. Vi är nyfikna på hur våra utbildningar och discipliner skiljer sig och hur vår yrkesroll kommer se ut i framtiden. Med intervjuserien Framtidens Arkitekter söker vi svar på våra frågor om framtiden och inspireras av folk i branschen.