Framtidens Arkitekter - Sveriges Arkitekter

Studenternas styrelse 2020. Assar Ekander Swanberg, Linnea Nilsson, Moa Lindström, Linnéa Hanell, Linnea Nilsson och Aida Davallou

Vi i styrelsen har ställt oss frågan; vem är framtidens arkitekt? 

Vi är nyfikna på hur våra utbildningar och discipliner skiljer sig och hur vår yrkesroll kommer se ut i framtiden. Med intervjuserien Framtidens Arkitekter söker vi svar på våra frågor om den framtida arkitekten och inspireras av folk i branschen.  


Framtidens Arkitekter