Frågor och svar - Sveriges Arkitekter

Här har vi samlat frågor och svar om studenttävlingen Oyster 2019.

Får man delta om man inte är student under hela perioden som tävlingen är öppen? Till exempel om jag har studieuppehåll eller hinner ta examen innan sista inlämningsdag. 

Svar: Har man varit inskriven arkitektstudent någon gång under tävlingsperioden, det vill säga mellan den 26 april till 22 september, får man delta i tävlingen.Studenter som tar ett studieuppehåll som påbörjades max ett år före tävlingsstart och kan styrka att de är inskrivna kan också delta. Har du däremot ett längre uppehåll från dina studier så kan du inte delta. Studieintyg ska kunna uppvisas vid förfrågan.

Vilken typ av utbildning ska man ska gå för att få delta i tävlingen?

Svar: Som arkitektstudent gäller det bara de svenska skolor som nämns i tävlingsprogrammet. Alltså får man inte delta om man är en arkitektstudent utomlands. Detta gäller även om man är medlem i Sveriges Arkitekter. Ska du som arkitektstudent samarbeta med en person som studerar ett annat program krävs det att denna person går en utbildning som är CSN-berättigad. Denna ska också kunna visa på studieintyg vid förfrågan.