Frågor och svar med koppling till corona – anställd - Sveriges Arkitekter

Här har vi samlat svar på vanliga frågor kring vad som gäller under den pågående coronaepidemin för vad som gäller för dig som anställd.

Texten uppdateras löpande. Senast uppdateringen skedde 25 mars klockan13:00.

Jag har varit i ett riskområde och har nu blivit sjuk efter resan, vad ska jag göra?

Är du sjuk ska du sjukanmäla sig enligt vad som gäller på din arbetsplats och kontakta sjukvården då du varit i ett riskområde.

Vad innebär regeringens besked om slopat karensavdrag?

Regeringen har beslutat att karensavdraget ska slopas under perioden 11 mars till 11 maj. Du får i efterhand söka ersättning från staten för den första dagen vid sjukdom. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Din arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt, det är ditt ansvar att själv söka ersättningen. Läs mer på Försäkringskassans webbplats där information kommer läggas upp efter hand.

Jag har varit i ett riskområde och min arbetsgivare har beordrat mig att vara hemma på grund av risk för smitta, är jag berättigad till lön?

Om din arbetsgivare kräver att du stannar hemma så är du berättigad till lön under förutsättning att du står till din arbetsgivares förfogande. Bakgrunden är att det är arbetsgivaren som nekar dig tillträde till arbetsplatsen och då anses arbetsgivaren vållande till att du inte kan utföra ditt arbete.

Om en läkare bedömer att du riskerar att smitta, trots att du är frisk och därmed inte får arbeta så kan det i stället bli aktuellt med smittskyddsersättning. Skulle rätten till smittskyddsersättning utgå behöver arbetsgivaren inte betala lön.

Kan min arbetsgivare förbjuda mig att resa privat till vissa resmål?

Nej, arbetsgivaren bestämmer inte över vad du gör på din fritid och kan inte kräva att du ställer in din resa. Du kan självklart komma överens med arbetsgivaren att du bokar av din resa om arbetsgivaren betala för den avbokade resan, men det är inget arbetsgivaren kan kräva.

En arbetsgivare kan dock indirekt påverka genom att förändra semesterförläggningen så att du inte kan åka på resan. Du kan då begära att arbetsgivaren ersätter dig med ett belopp motsvarande resans värde. Är det så att du har en resa inplanerad så rekommenderar vi dig att ta en diskussion med din arbetsgivare om hur ni kan lösa situationen på bästa sätt.

Jag är orolig för smitta, kan jag kräva att få jobba hemma?

Nej, du kan inte kräva att få jobba hemifrån. Att avvika från arbetsplatsen olovligen kan ses som en arbetsvägran, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för dig.

Är du oroliga prata med din arbetsgivare och tala om varför du är orolig och vilka lösningar som skulle kunna vara möjliga. Har du möjlighet att jobba hemifrån kan det vara ett alternativ men inget du kan kräva. Arbetsgivaren kan inom ramen för arbetsledningsrätten kräva att arbete utförs på arbetsplatsen.

Förskolan och skolan har stängt – får jag då vara hemma med lön?

Du har rätt att vara ledig för vård av barn (VAB) med tillfällig föräldrapenning, om ditt barn är sjukt, är smittbärare eller om ordinarie vårdare är sjuk. Detta gäller också om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta (det krävs dock att läkare gjort den bedömningen).

Om förskolan är stängd på grund av att det funnits en coronasmittad person på förskolan och barnet nu är hemma för att se om det utvecklar symtom, bör föräldern kunna vända sig till vården och fråga om ett läkarintyg och därigenom nyttja möjligheten till VAB.

Om förskolan däremot är stängd för att någon som vistats där varit i ett riskområde och förskolan väntar på att se om den personen utvecklar symtom kan föräldern inte nyttja VAB.

Det bästa är att prata med arbetsgivaren och se om det går att lösa med att arbeta hemifrån.

Kan jag säga nej till att åka på en tjänsteresa som är inplanerad?

Om arbetsgivaren beordrar dig att resa till ett område, som UD inte avråder från att resa till, så är utgångspunkten att du som arbetstagare ska följa arbetsgivarens order. I annat fall kan det anses utgöra arbetsvägran. Om du vägrar att åka till ett land som UD avråder från att resa till så bör det inte utgöra arbetsvägran

Resor till områden som UD avråder från
Vad gäller resor till områden som UD avråder från att resa till, får en annan bedömning göras. En anställd är inte skyldig att utföra arbete som är i strid mot lag och god sed på arbetsmarknaden, innebär fara för liv och hälsa eller är omöjligt att utföra. Skulle du tillhöra en av riskgrupperna kan det vara ett giltigt skäl att inte åka på en planerad tjänsteresa till ett område som UD inte avråder från att resa till, eller till en konferens med deltagare från hårt drabbade länder.

Om jag går ner i tid enligt de nya reglerna för korttidsarbete / korttidspermittering, har jag rätt till a-kassa och vad gäller om jag sedan blir uppsagd?

Man har inte har rätt till a-kassa om minskningen av arbetstid beror på att man deltar i korttidsarbete där arbetsgivaren har rätt till stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Om du blir uppsagd ska du beroende på hur avtalet /lokala kollektivavtalet avseende korttidsarbete är utformat gå upp till den arbetstid du hade innan förkortningen under uppsägningstiden.

Skulle du bli arbetslös efter att fått arbetstid och lön minskade efter regeringsbeslut om stöd för korttidsarbete är tiden med stöd för korttidsarbete överhoppningsbar om man skulle ansöka om a-kassa efteråt. a-kassan räknas på den inkomst du hade före tiden med korttidsarbete.

Det här är helt nya regler för a-kassan så titta gärna också på den information hos Akademikernas a-kassa.

Gäller min inkomstförsäkring om jag blir arbetslös?

A-kassan är grunden för att din inkomstförsäkring ska gälla – om du inte är medlem i Akademikernas a-kassa gäller inte inkomstförsäkringen alls. Du betalar din avgift direkt till Akademikernas a-kassa. Logga in på akademikernasakassa.se/minasidor för att kontrollera hur länge du varit medlem. Är du ännu inte medlem – gå med direkt på akademikernasakassa.se/medlemsansokan

Vad menas med varsel?

Varsel betyder att arbetsgivaren ska förvarna sina anställda att de kanske kommer att bli uppsagda och meddela Arbetsförmedlingen att man behöver säga upp personal. Om det finns risk för uppsägning för fem anställda eller fler inom samma län behöver arbetsgivaren ”varsla” om uppsägning. Det ska ske minst två månader innan den första berörda personen slutar sin anställning om det berör 5 – 25 personer, längre om varslet berör fler än 26 personer.

Men – om arbetsgivaren inte kunnat förutse att de behöver säga upp arbetstagare (till exempel vid force majeure) vill Arbetsförmedlingen bli meddelade så snart som möjligt. Rimligen kan detta åberopas om varsel om uppsägning beror på arbetsbrist på grund av coronaepidemin.

Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Men även om du inte vet om du berörs är det bra att planera för att det kanske kan bli så. Här är några tips från Arbetsförmedlingen på hur du kan förbereda dig.