Frågor och svar – kvarteret Kromet - Sveriges Arkitekter

Här har vi samlat frågor och svar för parallellt uppdrag Kromet i Lilla Bommen i Göteborg under prekvalificeringsperioden.

Angående kompetenser i teamet?
Svar: Kompetenserna arkitektur, landskap och konstruktion är ett grundkrav för teamens sammansättning. Ev. behov av ytterligare kompetenser i teamet får man på egen hand bedöma utifrån beskrivningen av uppgiften av det parallella uppdraget i prekvalificeringsmaterialet.

Omfattning av material per team totalt som avses gällande programförklaring samt den om hållbarhetsarbete? Omfattning av material gällande uppdragsorganisation och CVn för teamet.
Svar: Det är en A4 för programförklaring och en A4 för hållbarhetsarbete. För Uppdragsorganisation och CV kan flera sidor skickas in.

Kan ett bolag vara med i flera team eller finns det en begränsning på hur många team en kompetens från ett företag får vara med i?
Svar: I intresseanmälan och prekvalificering kan man ingå i flera team. I urvalsprocessen för de slutliga fyra teamen och det parallella uppdraget kommer man dock inte att kunna ingå i mer än ett team. Det är således en fråga som får hanteras i diskussion inom teamkonstellationerna. Dock kan två eller flera enheter, åtskilda i juridisk enhet och organisation, från en större koncern få möjlighet att delta i det parallella uppdraget.

Fråga angående lokal förankring vid fortsatt uppdrag efter parallellt uppdrag?
Svar: Det är viktigt att en lokal förankring redovisas på ett fullgott sätt. De två exempel som redovisas i inbjudan till prekvalificering är fullgoda.

Byggnaden ligger vid ett bedömt bullerutsatt läge invid den nya bron. Finns bullerutredningar tillgängliga?
Svar: Översiktlig bullerutredning finns och kommer delges till utvalda team inför projektstart

Vad menas med ”genomfört” avseende referensprojekt?
Svar: Det skall vara färdigställt dvs uppförd byggnad.

Gäller denna skrivning även mindre specialistkonsulter?
”Intyg från affärs eller kreditupplysningsföretag innehållande uppgifter om ekonomiska nyckeltal och risk-klassificering (högst tre månader gammalt) om flera företag samverkar ska var och en lämna intyg”.
”Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller liknande. Om flera företag samverkar ska var och en lämna intyg.”
Svar: Det gäller alla ingående i teamet om det är olika företag.

I inbjudan till prekvalificering står det att uppdragsinformationen skall innehålla kompetens inom arkitektur, landskapsarkitektur och konstruktion. Vad avses med konstruktion? Avses konstruktör som utförare (entreprenad)?
Svar: Det är en konsult inom området konstruktion som avses.

Det står “I handlingarna skall även tre referensprojekt inkluderas…”. Betyder det maximalt tre referensprojekt?
Svar: Ja, det är maximalt tre referensprojekt.

Om flera företag samarbetar I ett team, måste då varje företag fylla I ”Intresseanmälan för prekvalificering för parallellt uppdrag”?
Svar: Nej, endast det företag som leder teamet.

Förtydligande av fortsatt arbete efter avslutat parallellt uppdrag?
Svar: Vinnande projektförslag och arkitektkontor/team kommer att ges i uppdrag genom avtal att starta programarbetet i en projektorganisation direkt efter avslutat parallellt uppdrag.
Fortsatt arbete skall sedan ske genom projekteringsfaserna.

I Inbjudan till prekvalificering för parallella uppdrag är det angivet att intresseanmälan skall lämnas på svenska eller engelska. Gäller det även intyg avseende registrering eller kreditupplysning? Eller kan dessa lämnas i annat språk?
Svar: Officiella intyg kan lämnas i det språk som de är upprättade i.